• Welcome to Stoltap Company.

Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Wypromowanie produktów STOLTAP na rynkach zagranicznych.

Cel projektu: promowanie produktów branżymeblowej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.


Wartość projektu ogółem: 567 400.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 425 550.00 PLN
Beneficjent: STOLTAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAwww.mapadotacji.gov.pl

Fundusze Europejskie
NFK

USA Distribution and Management

Ilaria SIALINO
GENERAL MANAGER
Contact in Italy: +39 347 288 5306
NFK INTERNATIONAL
555 16th Street,
BROOKLYN NY 11215 USA